Job in het onderwijs - Buitenlandse beroepskwalificatie

Bezit je een buitenlandse beroepskwalificatie en wil je op basis daarvan in het Vlaamse onderwijs aan de slag, dan moet je die laten erkennen. De wijze van erkenning hangt af van het land waarvan je afkomstig bent of waar je je gekwalificeerd hebt.  

Let op!  Als u les wilt geven in het Vlaamse onderwijs, is het aangeraden om een voldoende kennis van het Nederlands te hebben.  Op deze website vindt u meer informatie. 

Professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties

Gereglementeerd beroep van leraar 

AGODI is bevoegd voor de professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties die toegang geven tot lesgeven in het onderwijs. Via die professionele erkenning verwerf je in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in het thuisland. Een leraar basisonderwijs uit Nederland bijvoorbeeld kan zo in Vlaanderen aangesteld worden als onderwijzer en kleuteronderwijzer.

Onderdaan van de EER of Zwitserland

Beroepskwalificatie verworven in de EER of Zwitserland

  • Ben je onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER ) of Zwitserland? 

  • Heb je jouw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar verworven binnen de EER of Zwitserland?

Dan kan je die beroepskwalificatie laten erkennen bij AGODI.
De Europese Economische Ruimte bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.


Beroepskwalificatie verworven buiten de EER of Zwitserland

  • Ben je onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER ) of Zwitserland?

  • Heb je een beroepskwalificatie verworven die toegang geeft tot het beroep van leraar in een land buiten de EER of Zwitserland? 

Je kan die beroepskwalificatie ook professioneel laten erkennen als je minstens 3 jaar relevante beroepservaring hebt en je beroepskwalificatie al erkend is door een lidstaat van de EER of Zwitserland. Die 3 jaar relevante beroepservaring moet je opgebouwd hebben in het land dat je beroepskwalificatie erkend heeft.
Geef in het formulier je beroepservaring aan en voeg bewijsstukken toe indien gevraagd.

'Tijdelijke uitoefening' of 'permanente vestiging'?

Het door de EU-regelgeving gemaakte onderscheid tussen 'tijdelijke uitoefening' en 'permanente vestiging' is niet relevant voor het lerarenberoep in Vlaanderen.  

Andere gereglementeerde beroepen

Voor de professionele erkenning van overige gereglementeerde beroepen zijn andere administraties (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid voor verplegers) of beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de Psychologencommissie) bevoegd:

Gereglementeerde beroepen en bevoegde instanties

Professionele erkenning is gratis

De professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie om les te geven in het Vlaams onderwijs is gratis.

Academische erkenning van buitenlandse diploma's

De aanvraag voor een academische gelijkwaardigheid verloopt altijd via NARIC (National Academic Recognition and Information Centre).

Contact

T 02 553 03 10
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

Nieuw emailadres: erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be.
Dit emailadres vervangt het adres dat in het formulier staat.
New email address: erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be
This email address replaces the former email address that is still mentioned in the forms below.

Hoe de professionele erkenning aanvragen?

Download hieronder het gepaste formulier. Het aanvraagformulier vermeldt alle informatie en ook de essentiële documenten die nodig zijn om uw dossier te vervolledigen.

Download the right form below. The application form contains all information and also the essential documents required to complete your file.

Wat is een gereglementeerd beroep?

Een gereglementeerd of beschermd beroep is een beroep waarvan de toegang of de uitoefening wettelijk bepaald is (beroepen met wettelijk vastgelegde voorwaarden).

Voor die beroepen zijn specifieke beroepskwalificaties nodig. Zo zijn bijvoorbeeld de beroepen van arts, verloskundige, verantwoordelijk algemene ziekenverpleger, apotheker, dierenarts en tandheelkundige in alle lidstaten van de EER en Zwitserland gereglementeerd.

Voor het Vlaamse onderwijs zijn de volgende beroepen gereglementeerd:

  • Kleuteronderwijzer
  • Onderwijzer
  • Leraar