Startbanenprojecten JoJo en VeVe

Algemene info

Sinds 2001 lopen binnen het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap twee startbanenprojecten:

De startbanenprojecten hebben twee doelstellingen. Enerzijds willen ze laaggeschoolde jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden in scholen, lokale besturen en organisaties. Anderzijds willen de startbanenprojecten hen de kans geven om bijkomende opleidingen te volgen. Zo heeft de jongere een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt na de tewerkstelling als startbaner.

Het JoJo-project wil scholen met een publiek van jongeren met schoolse problemen een bijkomende werkkracht bieden om te werken aan een positief schoolklimaat. Het VeVe-project streeft ernaar een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger maken.

Op zoek naar meer informatie? Klik verder naar de informatie per deelproject, of lees onze infobrochures: