VeVe-project

Algemeen

Een VeVe-startbaner kan aan de slag gaan als medewerker Verkeersveiligheid of als schoolspotter.

  • Een medewerker Verkeersveiligheid wordt tewerkgesteld bij steden, gemeenten, provinciebesturen of verkeersorganisaties om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger te maken.
  • Een schoolspotter wordt ingezet in steden en gemeenten waar het openbaar vervoer en de schoolomgeving te kampen hebben met overlast door schoolgaande jeugd. Een schoolspotter probeert bij te dragen aan een verhoogd veiligheidsgevoel door zich tussen de jongeren te begeven en overlast aan te pakken.  

"Elke dag raken veertien kinderen gewond terwijl ze op weg zijn van of naar school.  Bij vier op de tien kinderen en jongeren die gewond raken in een verkeersongeval, gebeurt dat op weg van of naar school.… "


“Verkeersinstituut VIAS, augustus 2020"