Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden en indiensttreding

Job onderwijs: een groepje kleuters op de speelplaats

Job gevonden? Wat zijn de voorwaarden om in het onderwijs te werken?

Vooraleer je in het onderwijs aan de slag kan gaan, gaat het schoolsecretariaat na of je aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet.
Enkel als je aan de voorwaarden voldoet, kan de school jou aanwerven:
 

- je geniet al je burgerlijke en politieke rechten

 

- je bent van onberispelijk gedrag

 

- je bent onderdaan van de EU of EVA

 

- je hebt onderwijsbevoegdheid

 

- je hebt kennis van de onderwijstaal: het Nederlands

 

- je bent medisch geschikt


Dat je aan die voorwaarden voldoet, kan je eenvoudig bewijzen aan de hand van een aantal documenten die je aan jouw schoolsecretariaat bezorgt. Zij sturen die documenten naar het werkstation binnen AGODI, die op het einde van de maand jouw salaris betaalt.

 

Campagne lerarenberoep
word een echte influencer: logo campagne lerarenberoep