Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden - Burgerlijke en politieke rechten

Als je een aanstelling wilt in het onderwijs, dan moet je de burgerlijke en politieke rechten genieten. Dat bewijs je via een uittreksel uit het strafregister.

Wat is dat?


Het uittreksel uit het strafregister vermeldt de strafrechtelijke veroordelingen die je als burger opliep. Wanneer een veroordeling bepaalde burgerlijke of politieke rechten aan een persoon ontneemt, kan de school die persoon niet meer aanstellen.

Hoe verkrijg je dat document?


Je vraag dat aan bij je gemeentebestuur. Vraag specifiek naar het model dat bestemd is voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Het attest kan verschillende benamingen hebben: model 2, model C, model art. 596.2 SV, ...
 

Let op! Op het ogenblik van de indiensttreding mag het uittreksel uit het strafregister of het gelijkwaardige document niet ouder zijn dan één jaar.
Hou er rekening mee dat je het uittreksel niet onmiddellijk meekrijgt. Vraag het document dus tijdig aan.

Tip: Neem enkele kopieën van jouw uittreksel uit het strafregister of gelijkwaardig document. Een schoolbestuur kan dat document opnieuw opvragen bij een volgende tijdelijke aanstelling in het onderwijs.

 

 

Woon je niet in België?

Dan kan je een gelijkwaardig document voorleggen. Welke documenten bestaan en door welke overheid ze worden afgeleverd, verschilt van land tot land.

Ben je Nederlander?

Dan kan je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorleggen om te bewijzen dat je over al jouw burgerlijke en politieke rechten beschikt.

Meer info? www.rijksoverheid.nl