Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden - Kennis van de onderwijstaal: het Nederlands

Taalkennis

Als je werkt in het Vlaamse Onderwijs, dan moet je de onderwijstaal - het Nederlands - beheersen.
 

Zo kan je je taalkennis aantonen:

 • Je bekwaamheidsbewijs waarop je aanstelling steunt, is behaald in het Nederlands. Dat mag zowel je basisdiploma zijn als je bewijs van pedagogische bekwaamheid.
   
 • Je bent aangesteld op basis van een niet-Nederlandstalig studiebewijs, maar je hebt wel een Nederlandstalig studiebewijs dat een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs is voor het ambt waarin je bent aangeworven.
   
 • Je hebt een studiebewijs van een taalopleiding Nederlands behaald op het vereiste taalkennisniveau:
  •     via een taalopleiding Nederlands in het volwassenenonderwijs
  •     of via een universitaire taalopleiding of een taalopleiding van een hogeschool
    
 • Je bent bij één van de regionale taalexamencommissies geslaagd voor een taalexamen op het vereiste taalkennisniveau.

 

In het basisonderwijs moet je als onderwijzer bovendien het bewijs leveren dat je de kennis hebt van de verplichte tweede taal, het Frans. Je kan die taalkennis aantonen op een van deze manieren:

 

 • Je hebt het diploma van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs behaald of je bent in het bezit van de educatieve bachelor in het lager onderwijs.
   
 • Je hebt een ander vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer. Dat geldt niet voor onderwijzers die aangesteld zijn in Brussel.
   
 • Je bent als onderwijzer aangesteld op basis van een Franstalig bekwaamheidsbewijs of op basis van een Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid verleent voor het vak Frans in het secundair onderwijs.
   
 • Je hebt een studiebewijs van een taalopleiding Frans behaald op niveau B1 voor de vaardigheden lezen en schrijven en niveau B2 voor de vaardigheden luisteren en spreken:
  •     via een taalopleiding Frans in het volwassenonderwijs
  •     of via een universitaire taalopleiding of een taalopleiding van een hogeschool
    
 • Je bent bij één van de regionale taalexamencommissies geslaagd voor een taalexamen op niveau B1 voor de vaardigheden lezen en schrijven en niveau B2 voor de vaardigheden luisteren en spreken.

Als je nog niet voldoet aan de taalvereisten en de school vindt geen andere kandidaat, dan kan zij een taalafwijking voor jou aanvragen. Zo kan je toch starten in het onderwijs.

Let op! Een taalafwijking is een tijdelijke oplossing en geldt voor maximum drie aaneensluitende kalenderjaren. Dat geeft je de tijd om je in orde te stellen met de taalregelgeving.