Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden - Medische geschiktheid

Je medische geschiktheid toon je aan door een medisch attest. Op dat attest verklaart je huisarts uitdrukkelijk dat 'je gezondheidstoestand geen gevaar oplevert voor de gezondheid van leerlingen'.

Let op! Om jouw medische geschiktheid te bewijzen, mag het medisch attest niet ouder zijn dan één jaar.

Tip: Neem enkele kopieën van jouw medisch attest. Een schoolbestuur kan dat document opnieuw opvragen bij een volgende tijdelijke aanstelling in het onderwijs.