Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden - Onberispelijk gedrag

Als je in het onderwijs wilt werken, moet je 'van onberispelijk gedrag' zijn. Dat kan je ook bewijzen door jouw uittreksel uit het strafregister of een gelijkaardig document voor te leggen aan jouw schoolsecretariaat. (Je las daar al meer over bij de uitleg over de toelatingsvoorwaarden van de burgerlijke en politieke rechten.)

Het is jouw werkgever, het schoolbestuur, die op basis van dat document beslist of jij 'van onberispelijk gedrag' bent. De beslissing om een personeelslid aan te werven behoort immers tot de bevoegdheid van het schoolbestuur.

Let op! Ook om jouw onberispelijk gedrag aan te tonen, mag het uittreksel uit het strafregister of het gelijkwaardige document niet ouder zijn dan één jaar.