Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden - Onderwijsbevoegdheid

Aan de hand van een goed leesbare kopie van je diploma én je diplomasupplementen toon je aan dat je bekwaam bent om een bepaald ambt in het onderwijs uit te oefenen.

In de rubriek bekwaamheidsbewijzen, kan je meer lezen over de soorten bekwaamheidsbewijzen en jouw specifieke onderwijsbevoegdheid. Daar vind je ook meer informatie over Nederlandse en andere buitenlandse diploma’s.

Let op! Als je jouw definitief studiebewijs nog niet hebt op het moment van jouw aanstelling, dan bezorg je het schoolsecretariaat een voorlopig attest. Van zodra je jouw definitief diploma hebt, bezorg je het aan jouw schoolsecretariaat. Een puntenlijst waaruit blijkt dat je geslaagd bent aanvaardt AGODI niet. Zorg dus voor een voorlopig of definitief studiebewijs.

Tip: Neem enkele kopieën van jouw diploma en diplomasupplementen. Een schoolbestuur kan dat document opnieuw opvragen bij een volgende tijdelijke aanstelling in het onderwijs.