Publicaties - Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarktrapport en arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Om de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt te kunnen volgen, stelt het ministerie van Onderwijs en Vorming jaarlijks een arbeidsmarktrapport samen voor het basisonderwijs en secundair onderwijs. Het rapport gaat in op diverse indicatoren van een actueel tekort maar kijkt ook vooruit en maakt een prognose van de toekomstige ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt (zie https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsarbeidsmarkt).
Sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis in september 2008 (en de 2de golf van deze crisis in 2012) werd de noodzaak duidelijk om de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt nog meer op de voet te volgen. Evoluties op de gehele arbeidsmarkt hebben immers ook gevolgen voor de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt. Sindsdien publiceert de onderwijsadministratie een maandelijkse Arbeidsmarktbarometer Onderwijs (zie ook www.agodi.be).
Dit rapport biedt een samenvatting van deze maandrapporten en toont een overzicht van de evolutie op de onderwijsarbeidsmarkt vanaf september 2007 tot vandaag. Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen, blikken we ook enkele schooljaren verder terug.

Verzamelde gegevens

Dit rapport gaat in op volgende gegevens:
a) de vraag naar onderwijspersoneel in het basisonderwijs en secundair onderwijs in termen van openstaande vacatures
b) het aanbod van werkzoekende leerkrachten voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
c) het vervullingspercentage van de vacatures per maand

De barometer is gebaseerd op de statistieken die de VDAB maandelijkse publiceert over de werkloosheidscijfers en openstaande vacatures. Voor Brussel steunt deze barometer op de gegevens afkomstig van ACTIRIS, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. VDAB en ACTIRIS staan in voor de opvolging van de arbeidsmarkt en het uitwerken van een beleid rond werkgelegenheid en arbeidsbemiddeling in het Vlaamse en Brusselse gewest.
Dit rapport identificeert alleen de belangrijkste ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

 

Rapport De arbeidsmarkt Onderwijs (arbeidsmarktbarometer)

pdf bestand20190619_toelichting paneldebat AHSGent.pdf (2.7 MB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarktbarometer_Basis_Secundair_2015.pdf (2.38 MB)

 

 

Vorige rapporten

Veslag Arbeidsmarktbarometer 2012

 

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarktbarometer_Basis_Secundair_2012.pdf (1.08 MB)

 

 

Verslag Arbeidsmarktbarometer 2011

 

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarktbarometer_Basis_Secundair_2011.pdf (834 kB)

 

 

Verslag Arbeidsmarktbarometer 2010

 

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarktbarometer_Basis_Secundair_2010.pdf (153 kB)

 

 

Verslag Arbeidsmarktbarometer 2009

 

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarktbarometer_Basis_Secundair_2009.pdf (3.6 MB)