Publicaties - Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale onderwijsleermiddelen: een brailleboek

Het jaarrapport Speciale Onderwijsleermiddelen ( SOL ) voor 2017 en 2018 is beschikbaar.

Met de cel SOL wil het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AGODI ) bijdragen aan kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle leerlingen met én zonder beperking. Samen met de vele scholen en hun geëngageerde onderwijspersoneelsleden is het een opdracht die we elke dag opnieuw professioneel aanpakken. Onze cel Speciale Onderwijsleermiddelen is er voor de scholen en alle betrokken partijen die hulp of informatie zoeken. De cel zet zich in opdat leerlingen die recht hebben op ondersteuning die ook krijgen.

 

Website over specifieke onderwijsbehoeften

Meer informatie over de speciale onderwijsleermiddelen vind je op de website over specifieke onderwijsbehoeften.

 

 

 •  

  Toelichting

  • Met de invoering van het M-decreet kunnen kinderen met heel uiteenlopende onderwijsnoden terecht binnen het gewoon onderwijs mits aanpassingen, bijkomende ondersteuning, extra zorg vanuit de school, een groot engagement van scholen, leerkrachten en ouders…'Speciale onderwijsleermiddelen' zijn voorbeelden van aanpassingen die zorgen dat leerlingen met een beperking toegang krijgen tot het onderwijsproces in een gewone school. Het zijn hulpmiddelen die leerlingen, studenten en cursisten met een beperking laten deelnemen aan het onderwijsleerproces. Na een lichte daling van het aantal aanvragen en het aantal aanvragers van speciale onderwijsleermiddelen in kalenderjaar 2017, laten de cijfers voor kalenderjaar 2018 een forse stijging zien. In 2017 ontving AGODI 836 aanvragen en in 2018 kreeg AGODI 1.090 aanvragen.

  • Het aantal ingevulde tolkuren Vlaamse Gebarentaal blijft ook in 2017 en 2018 verder stijgen. Na drie opeenvolgende jaren een stijging van het aantal ingevulde schrijftolkuren geregistreerd te hebben, daalt dit aantal in 2018 opnieuw.

  • In 2017 besteedde de cel Speciale Onderwijsleermiddelen 2.881.430,90 euro, in 2018 was dat 2.988.370,70 euro. Ondanks deze stijging van het budget, waren de financiële middelen in beide kalenderjaren ontoereikend om alle ontvangen aanvragen te kunnen behandelen. Hoewel het meeste aantal toekenningen gebeurt voor leerlingen met een visuele beperking (gevolgd door leerlingen met een auditieve beperking en daarna motorische beperking), gaat het grootste aandeel van het budget naar de ondersteuning van leerlingen met een auditieve beperking (vnl. door de financiering van tolkuren), gevolgd door leerlingen met een visuele beperking (vnl. door de financiering van omzettingen van lesmateriaal, maar ook door technische hulpmiddelen voor deze doelgroep) en tot slot volgen de leerlingen met een motorische beperking.

   In kalenderjaren 2017 en 2018 trachtte de cel Speciale Onderwijsleermiddelen, in nauw overleg met de sector, de tolkondersteuning in het onderwijs te verbeteren. Daarnaast werd de aanvraagprocedure voor schoolsystemen voor slechtziende leerlingen herzien. Dit gebeurde in samenwerking met enkele ondersteuningsteams type 6 en de Low Vision centra in Vlaanderen. Verder werkte de cel Speciale Onderwijsleermiddelen samen met VDAB een duidelijk en transparant aanvraagsysteem uit voor leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren. Meer over deze en andere verwezenlijkingen leest u in het rapport.

 

rapport SOL 2017-18

pdf bestandsol2018.pdf (2.06 MB)

 

Vorige jaarrapporten

Cover Rapport speciale onderwijsleermiddelen 2015 en 2016: Een leerkracht geeft privéles aan individuele leerling

 

 

pdf bestandJaarrapport_AGODI_SOL_2015_en_2016.pdf (5.33 MB)

 

 

 

Jaarverslag SOL (speciale onderwijsleermiddelen) voor 2013-2014

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2013-2014.pdf (7.04 MB)

 

 

 

Jaarverslag SOL voor 2011-2012

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2011-2012.pdf (788 kB)

 

 

 

Jaarverslag van SOL voor 2009-2010

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2009-2010_LR.pdf (1.4 MB)

 

 

 

Jaarverslag van SOL voor 2008

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2008_speciale_onderwijsleermiddelen_20090825.pdf (6.82 MB)