Salarisinfo - Evolutie Fonds voor OverlevingsPensioenen (FOP)

DATUM

PROCENTUELE INHOUDING OP BRUTOWEDDE

01.05.1982

7,0%

01.10.1983

7,5%

Regelgeving

Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. (uittreksel) - 15 mei 1984