Salarisinfo - Evolutie Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)

De Verzekering Geneeskundige Zorgen is slechts één sector van de integrale RSZ-inhouding.

DATUM

PROCENTUELE INHOUDING OP BRUTOWEDDE

01.10.1983

2,55 %

01.07.1992

3,55 %