Salarisinfo - Gewaarborgde bezoldiging

Principe

Personeelsleden van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming die de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, hebben recht op een gewaarborgde minimumbezoldiging die wettelijk vastgesteld wordt.

Het verschil tussen deze minimumbezoldiging en het salaris dat normaal zou worden uitbetaald, wordt toegekend in de vorm van een salarisbijslag en in het salaris opgenomen.

Als het personeelslid onvolledige prestaties uitoefent, wordt de aldus vastgestelde minimumbezoldiging maar toegekend naar rata van die prestaties.

Bij de vaststelling van de minimumbezoldiging wordt een onderscheid gemaakt tussen de personeelsleden onderworpen aan FOP/VGZ-inhoudingen en deze onderworpen aan RSZ-inhoudingen.

Regelgeving