Salarisinfo - Haard- of standplaatstoelage

Een personeelslid dat een hoofdambt uitoefent en niet terbeschikking gesteld is, heeft recht op een haard- of standplaatstoelage als zijn salaris een wettelijk vastgestelde grens niet overschrijdt.

Een haardtoelage wordt toegekend aan

  • het gehuwde of samenwonende personeelslid, tenzij de haardtoelage wordt toegekend aan zijn echtgenoot of partner.
  • het alleenstaande personeelslid van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag.

Een standplaatstoelage wordt toegekend aan het personeelslid dat niet aan de voorwaarden voldoet om een haardtoelage te ontvangen.

Als beide partners aan de voorwaarden voldoen voor een haard- of standplaatstoelage, wordt de begunstigde in wederzijds akkoord aangeduid.

Jaarbedragen

DATUM

GRENSBEDRAG
(jaarbedrag niet-geïndexeerd)

HAARDTOELAGE

STANDPLAATSTOELAGE

01.01.2002 van 0 t.e.m. 16.099,84 EUR 719,89 EUR 359,95 EUR
  van 16.099,85 t.e.m. 18.329,27 EUR 359,95 EUR 179,98 EUR
  vanaf 18.329,28 EUR - -

Wetgeving

Formulier downloaden

docx bestandHaardtoelage–Aanvraag_Aanwijzing_begunstigde.docx (25 kB)