Salarisinfo - Index evolutie salaris

Hoe gebruik je deze tabel?

Jaarwedde aan 100%   x   1/12   x  coefficiënt   =  bruto maandwedde

SPILINDEX INGANGSDATUM COEFFICIÊNT
109,57 01.10.2021 x 1,7758
(te bereiken spilindex: 109,35)
Overzicht spilindex sinds 01.01.1990

SPILINDEX

INGANGSDATUM

COEFFICIENT

 

138,01

 

01.01.1990

 

x 1

140,77

01.02.1990

x 1,02

143,59

01.10.1990

x 1,0404

 

 

 

146,46

01.03.1991

x 1,0612

110,43

01.12.1991

x 1,0824

 

 

 

112,64

01.10.1992

x 1,1041

 

 

 

114,89

01.07.1993

x 1,1262

 

 

 

117,19

01.11.1994

x 1,1487

 

 

 

119,53

01.05.1996

x 1,1717

 

 

 

121,92

01.10.1997

x 1,1951

 

 

 

101,12 (= nieuwe spilindex op 1/1/1998)

 

 

 

103,14

01.06.1999

x 1,2190

105,20

01.09.2000

x 1,2434

107,30

01.07.2001

x 1,2682

109,45

01.03.2002

x 1,2936

111,64

01.07.2003

x 1,3195

113,87

01.11.2004

x 1,3459 

116,15

01.09.2005

X 1,3728

 

102,10 (= nieuwe spilindex op 1/1/2006)

 

104,14

01.11.2006

X 1,4002

106,22

01.02.2008

X 1,4282

108,34

01.06.2008

X 1,4568

110,51

01.10.2008

X 1,4859

112,72

01.10.2010

X 1,5157

114,97

01.06.2011

X 1,5460

117,27

01.03.2012

X 1,5769

119,62

01.01.2013

X 1,6084

 

101,02 (= nieuwe te bereiken spilindex op 1/1/2014)

 

 

 

101,02

01.07.2016

X 1,6406

103,04

01.07.2017

X 1,6734

 

 

 

105,10

01.10.2018

X 1,7069

     
107,20 01.04.2020 X 1,7410
     
109,57 01.10.2021 x 1,7758
     

(nieuwe te bereiken spilindex: 111,53)

Regelgeving