Vervoerkosten

Aanvraag terugbetaling kosten openbaar vervoer en fietsvergoeding

Onderaan de omzendbrief ‘Volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk. Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.’, vind je als bijlage het formulier 'Schuldvordering voor de kosten van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding'.

Deze omzendbrief werd op 07/01/2019 gewijzigd, en er werd een vernieuwd formulier toegevoegd. Om de terugbetaling van de kosten aan te vragen gebruik je deze nieuwe versie van het formulier, gevoegd bij deze omzendbrief. Vul het document in, onderteken het, en stuur een scan in PDF formaat, enkel via elektronische weg, naar vervoerskosten.agodi@ond.vlaanderen.be (geen papieren versies meer doorsturen a.u.b.).

Aan het PDF-bestand geef je een uniforme gestructureerde naam die de volgende gegevens omvat:

  1. een verwijzing naar de vervoerskosten
  2. het jaartal
  3. het instellingsnummer (= een nummer dat 2 tot 6 cijfers bevat).

PDF-formuleren met een andere benaming die u reeds heeft ingestuurd hoeft u niet opnieuw in te sturen. De dossierbeheerders zullen de benaming in dat geval zelf aanpassen. 

Je ontvangt een bevestiging wanneer je PDF-formulier is toegekomen. 

De PDF-formulieren moeten ten laatste bij ons toekomen op 28 februari 2019. Schuldvorderingen die te laat worden ingediend blijven onbehandeld.
 

Belangrijk: mevrouw Francine Roje, een dossierbeheerder vervoerskosten, is sinds 1 september 2018 met pensioen. E-mails die sindsdien naar haar werden gestuurd moet u opnieuw verzenden naar het e-mailadres dat voorkomt op het nieuwe formulier, namelijk  vervoerskosten.agodi@ond.vlaanderen.be